Świadomość zmian

aktywność, człowieczeństwo, poznawanie, świadomość

31 lipca 2015 r.

Człowiek w swoim wymiarze duchowym przyjmuje postawę poszukującą. Gdyby z takiej postawy zdecydował się zrezygnować, odsunąć by się również musiał od aktywności, która dynamizuje jego wewnętrzny rozwój.

Nawet jeżeli aktywność ta, związana m.in. z pogłębianiem wiedzy, staje się przyczyną zachwiania dotychczasowego świata wartości, nadal pozostaje drogą rozwoju. Jest to droga niekiedy związana z koniecznością rewolucjonizowana, dokonowania drastycznych i bolesnych zmian – zawsze jednak pozostaje drogą rozwoju. W tym sensie przypomina ewolucję, dla której także proces zaniku czy przekształcania jest sposobem przygotowywania podmiotu do przyszłości.