OPRACOWANIA NAUKOWE

Wybierz “Czytaj” aby przejść do artykułu.

Czytaj >>
Czytaj >>
Czytaj >>
Czytaj >>
Czytaj >>
Czytaj >>
Czytaj >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz artykuł, aby przeczytać.

1) Magdalena M. Jaroń, Ingardenowskie obcowanie z dziełem malarskim“Fenomenologia” nr 15 (2017), s. 137-156. [Czytaj >>]

2) Magdalena M. Jaroń, Nie jestem tym kim byłam… – tożsamość narracyjna w twórczości Justyny Steczkowskiej“Miscellanea Anthropologica et Sociologica” vol. 17, nr 2 (2016), s. 177-190. [Czytaj >>]

3) Magdalena M. Jaroń, Człowiek w sztuce zdehumanizowanej[w:] W kręgu antropologii literatury, sztuki i form ludycznych, pod red. R. Strzeleckiego, E. Góreckiej, Bydgoszcz 2015, s. 237-249. [Czytaj >>]

4) Magdalena M. Jaroń, Czy fenomenologia wystarczy? Pogranicza abstrakcjonizmu na przykładzie twórczości Marty Tomczyk, “Ogrody Nauk i Sztuk” t. 5 (2015), s. 586-592. [Czytaj >>]

5) Magdalena M. Jaroń, Podmiotowe podstawy zrównoważonego rozwoju[w:] Zrównoważony rozwój : debiut naukowy 2014, pod red. T. Jamczury, H. A. Kretka, Racibórz 2015, s. 126-133. [Czytaj >>]

6) Magdalena M. Jaroń, Świat dźwiękiem malowany. Instrument w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, [w:] Kulturowy obraz instrumentu, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s.  77-89. [Czytaj >>]

7) Magdalena M. Jaroń, Między sielanką a tragizmem – wyjątkowe ujęcie chmur w poezji Czesława Miłosza, [w:] Język, estetyka, sztuka, pod red. D. Jastrzębskiej-Golonki, A. Rypel, Bydgoszcz 2014, s. 105-114. [Czytaj >>]

8) Magdalena M. Jaroń, Marta J. Cieślicka, Francuz od kuchni, czyli językowo-kulturowy obraz Francuza wśród osób korzystających z portalu społecznościowego Facebook, [w:] Język, wielokulturowość, tożsamość, pod red. Pająkowskiej-Kensik, A. Paluszak-Bronki, K. Kołatki, Bydgoszcz 2013, s. 75-85. [Czytaj >>]