Maria z Magdali

czerwona róża

jej płatki jak krew przelana

jej kolce jak ostrze noża

rani i zabija dając rozkosz zarazem

bez skrzydeł anioł

bez korony królowa

bez godności kobieta

człowiek

stworzenie boga

umiejące bez skrzydeł latać

dalej niż aniołowie

umiejące kochać i umierać zarazem

godniej niż męczennicy

najdroższa perła świata

z błota obmyta