FILOZOFIA CODZIENNOŚCI

Słowo wstępu

Przez wiele lat, pod wpływem różnych refleksji filozoficznych i rozmaitych inspiracji artystycznych, rodziły się we mnie pytania dotyczące postaci Twórcy i Odbiorcy. Relacje między nimi, istniejące w przestrzeni społecznej, bez wątpienia są determinantem dla szeroko rozumianej kultury i procesów w niej zachodzących. Od jakiegoś czasu podejmuję próbę ujednolicenia własnych refleksji, usystematyzowania wniosków, do których doszłam. Owocem tego wysiłku są krótkie “błyski” filozoficzne, które zamieszczam. To filozofia sztuki przedstawiona z bardzo subiektywnej perspektywy – powstała bowiem na kanwie indywidualnych doświadczeń. Jest więc autorską filozofią codzienności.

SPIS TREŚCI

 

DUALIZM CZŁOWIEKA

ARTYSTA I NIECIERPLIWOŚĆ

NIECIERPLIWOŚĆ

AKSJOLOGIA W AKCIE TWORZENIA

HIATUS

SENS W DZIAŁANIU ARTYSTYCZNYM

CZŁOWIEK WOBEC DZIEDZICTWA

ŚWIADOMOŚĆ ZMIAN

CZŁOWIEK, CZYN I SPRAWIEDLIWOŚĆ

GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI ARTYSTY