Dualizm człowieka

człowieczeństwo, dualizm

25 lipca 2015 r.

Człowiek, w pełni swojej świadomości i odpowiedzialności za życie, powinien troszczyć się w równym stopniu o sferę duchową, jak i biologiczną.

Troska ta winna być realizowana nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale również ogólnospołecznym. Jest to związane z odpowiedzialnością państwa za rozwój społeczny oraz powszechny dostęp obywateli do usług, które pozwolą im zadbać o zdrowie oraz właściwy rozwój biologiczny (m.in. ekologia).