Granice odpowiedzialności artysty

artysta, odpowiedzialność

Artysta pełni rolę przewodnika. Mowa oczywiście o Artyście w pełnym tego słowa znaczeniu, nie zaś wykonawcy skupionego na odtwarzaniu dzieł. Twórca, rozpoznając swoją drogę życiowego powołania i wybierając ją świadomie, przyjmuje na barki niewyobrażalne brzemię odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność za każdy komunikat artystyczny, który urzeczywistni – wydobędzie go z chaosu i bezkształtności własnego Ja i nada mu konkretną formę, kształt (dokonując przy tym wyboru odpowiednich narzędzi przekazu, służących mu jako medium).  Podwójną odpowiedzialnością zobowiązany jest w bezpośrednim spotkaniu z odbiorcą – tym, którego już zdołał zniechęcić bądź zachęcić do bliższego poznania. Artysta musi pozostać w pełni spójny z wygłaszanym komunikatem – swoją postawą musi potwierdzać jego autentyczność. W przeciwnym razie będzie źródłem aporii, a ta zaś – przyczyną niepokoju, który dla odbiorcy może być destrukcyjny.

Warto jednak zadać jedno zasadnicze pytanie: czy odpowiedzialność ta nie zabiera artyście wolności i nie oddaje go w pełni odbiorcy – w całkowitym wymiarze, oznaczającym dla Twórcy całkowitą niewolę?

Nie, o ile jest on w pełni Artystą w akcie tworzenia, tj. podczas spotkania z odbiorcą – mowa oczywiście o spotkaniu bezpośrednim. Jeżeli w chwili tej jest w stanie swoje człowieczeństwo podporządkować powołaniu  sztuce, wówczas zyskuje pełną wolność – tak w indywidualnych aktach tworzenia, w relacji z odbiorcą/odbiorcami, jak i życiu prywatnym, które w ten sposób jest w stanie całkowicie oderwać od sztuki i związanych z nią zobowiązań.

Oznacza to tyle, że Artysta powinien z całym zaangażowaniem swoje wewnętrznego Ja monitorować, czy nie popada w rutynę. Każde spotkanie z Innym powinno być dla niego odkrywaniem nowego oraz czasem przesiąkniętym niepowtarzalnością. Świadomość tej ulotności oznacza również ponadprzeciętną dbałość o formę. Artysta nie może doprowadzić do sytuacji, kiedy niedogodności czy też niedociągnięcia formalne uniemożliwiają odbiorcy pełne zaangażowanie i przeżywanie świata, który w danym momencie jest przez Twórcę kreowany. Jeżeli z jakiś powodów tak się dzieje, to oznacza, że w akcie tworzenia/odtwarzania pojawiły się niedoskonałości, niedociągnięcia, które mogą wynikać z chwilowego braku dbałości o jakość.