O MNIE

12107944_10204408205035264_3259762756067699320_nNie zdziwi Cię pewnie, że jako polonistka lubię czytać i pisać. Ale może zdziwi Cię fakt, że gdyby nie odważne decyzje w moim życiu dzisiaj byłabym… lekarzem? stażystą na oddziale kardiologii? prawnikiem? profilerem? psychologiem? a może ochroniarzem? Wszystkie te fachy miałam już w ręce. 🙂 Jeżeli więc ciekawi Cię, dlaczego dzisiaj piszę i chcesz dowiedzieć się, jak to się stało – zapraszam Cię do krótkiej lektury.

Od najmłodszych lat chciałam i miałam być… lekarzem. W liceum miałam już zaplanowaną ścieżkę kariery – przygotowywałam się do matury w klasie biologiczno-chemicznej. Coś jednak się zmieniło, a tym czymś, było moje dojrzewanie. Przegoniło ono o krok dziecięce inspiracje i marzenia – pozwoliło odnaleźć odpowiedź na pytanie: jakiej drogi pragnę? Kolejne, odpowiedzialnie podejmowane kroki zaprowadziły mnie na aule Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To tutaj, przez kilka intensywnych, studenckich lat, zdobywałam wiedzę i zwiększałam jej głód, kształtując jednocześnie swój język, umiejętności zamykania chaotycznych myśli w syntetyczne komunikaty.

Czegoś jednak brakowało.

Wówczas zdecydowałam się podjąć drugi kierunek studiów, które miały mi przynieść poczucie sytości. Było to kulturoznawstwo, któremu poświęciłam trzy lata. Dzisiaj wspominam ten czas jako okres ciągłego odkrywania, poznawania świata, zdobywania wiedzy, która obecnie pozwala mi rozumieć rozmaite zjawiska.

A obecnie?

Karierę zawodową rozpoczęłam pracując w swoim zawodzie, zgodnym z moim wykształceniem. Przez pierwsze lata po studiach miałam więc szansę dalej rozwijać się – i to nie tylko w kwestiach językowych 🙂 . Jako copywriter mogłam nieustannie doskonalić swój język wypowiedzi, stojąc również na straży internetowego porządku i ładu w komunikatach marketingowych 🙂 Jednak przyszedł czas na zmiany, które przyjęłam z otwartymi ramionami! Obecnie pracuję więc jako Specjalista Google Advertissing Professional, zajmując się na co dzień planowaniem, przygotowywaniem i realizacją kampanii AdWords.

Stale też rozwijam swoje naukowe pasje – pod skrzydłami Zakładu Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mam możliwość pracować nad dysertacją doktorską. Swoich zainteresowań nie zamykam jednak w kręgu poezji, ale pozwalam im rozkwitać na innych, humanistycznych obszarach. Każdą z inspiracji, która pozwala mi pisać, krystalizować własne przemyślenia, staram się przekuć w konkretne działanie. A wśród tych, które obecnie najdobitniej uczestniczą w moim artystyczno-naukowym życiu, wymienić muszę:

 • Romana Ingardena, którego myśli i refleksje stale wrzucają mnie w zupełnie nowe obszary, pozwalają poznać wielu myślicieli i dostarczają mi narzędzi do badania świata kultury;
 • Martę Tomczyk, której twórczość artystyczna nieprzerwanie, już od kilku lat, wzrusza, pobudza, pozwala mi na nowo redefiniować pojęcie “człowieczeństwa i “humanizmu”, jak również wierzyć w to, że ortegowska dehumanizacja sztuki nie jest procesem nieodwracalnym;
 • Tadeusza Micińskiego, którego plastyczność myśli stale pozostaje intelektualnym wyzwaniem;
 • prof. Martę Wykę, której pracowitość i rzetelność naukowa jest dla mnie wyznacznikiem profesjonalizmu;
 • Tomasza MannaWacława Berenta, do prozy których wracam nieustannie;
 • Justynę Steczkowską, przy której muzyce, utworach oraz poszczególnych wykonaniach mogę nie tylko odpoczywać, ale i pracować.

To tylko postaci, które jedynie symbolizują cała mozaikę inspiracji. Trudno bowiem kulturoznawcy, a za takiego się uważam, przejść obojętnie obok drobnych, ale i niezwykle pięknych zjawisk, które tworzą naszą codzienność. Z tych właśnie małych wzruszeń, niemal niedostrzegalnych emocji staram się układać świat swoich przemyśleń. Stąd też pomysł na założenie strony oraz podjęcia próby uporządkowania tego, co obecnie buduje świat mojej filozoficznej refleksji.


AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

2011

 • Obrazotwórczość muzyki i muzykotwórczość obrazu w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z perspektywy fenomenologii Romana IngardenaI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów pt. “Obraz – pojęcie, natura, miejsce, fenomen” zorganizowana przez Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (21-22.10.2011 r.);
 • udział przy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Świat tekstu & świat dyskursu” organizowanej przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (5-7.12.2011 r.);

2012

 • Fenomen dywanika (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w jednym z bydgoskich hipermarketów)VI Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna pt. “Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu. Badania terenowe od kuchni” zorganizowana przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego (20-21.03.2012 r.);
 • Francuz od kuchni. Językowo-kulturowy obraz Francuza wśród osób korzystających z portalu społecznościowego FacebookInterdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. “Język – Wielokulturowość – Tożsamość” zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego, Pracownię Polszczyzny i Kultury Regionalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Komisję Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (17-18.09.2012 r.);

2013

 • Spór o człowieka. Husserl – Ingarden – Wojtyła – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Oryginalność polskich filozofów na tle myśli cywilizacji zachodniej” zorganizowanej przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (19.11.2013 r.);
 • Czesława Miłosza “amor artes”Konferencja Naukowa pt. “Miłość i inne fatałaszki w literaturze XIX i XX wieku” zorganizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego (11.12.2013 r.);
 • Obraz abstrakcyjny a struktura świadomości. Ingardenowskie obcowanie z dziełemXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego pt. “Aktywność i pasywność jako kategorie fenomenologii/ Activity and passivity as the categories of phenomenology” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (12-14.11.2013 r.);

2014

 • Czy fenomenologia wystarczy? Pogranicza abstrakcjonizmu na przykładzie twórczości Marty TomczykIX Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. “Talenty 2014” zorganizowana przez Pro Scientia Publica oraz Uniwersytet Wrocławski (28-30.11.2014 r.);

2015

 • Świat dźwiękiem malowany – instrument w poezji Konstantego Ildefonsa GałczyńskiegoInterdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. “Instrument w literaturze, języku i kulturze” zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim (14.01.2015 r.);
 • Podmiotowe podstawy zrównoważonego rozwojuMiędzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Debiut naukowy 2014 – Zrównoważony Rozwój” zorganizowana przez Biuro Parlamentarne posła do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzego Buzka MEP w Tychach (29.05.2015 r.);
 • Filozofia muzyki i muzyka filozofii. Cielesny wymiar twórczości Justyny SteczkowskiejKonferencja Naukowa pt. “Ciało – Muzyka – Performans” zorganizowanej przez Zakład Estetyki oraz Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (22-23.10.2015 r.);
 • “Nie jestem tym kim byłam…” – tożsamość narracyjna w twórczości artystycznej Justyny SteczkowskiejKonferencja Naukowa pt. “Tożsamość narracyjna. Filozofia wobec problemu podmiotowości” zorganizowana przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego (23-24.10.2015 r.).

2016

 • Miejsca postpamięci w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Nawiedzone miejsca

PUBLIKACJE

 • Marta J. Cieślicka, Magdalena Maria Jaroń, Francuz od kuchni, czyli językowo-kulturowy obraz Francuza wśród osób korzystających z portalu społecznościowego Facebook, [w:] Język, wielokulturowość, tożsamość, pod red. Marii Pająkowskiej-Kensik, Anny Paluszak-Bronki i Krzysztofa Kołatki, Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 2013, s. 75-85.
 • Magdalena Maria Jaroń, Między sielanką a tragizmem – wyjątkowe ujęcie chmur w poezji Czesława Miłosza, [w:] Język, estetyka, sztuka, pod red. Danuty Jastrzębskiej-Golonki, Agnieszki Rypel, Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 2014, s. 105-114.
 • Magdalena Maria Jaroń, Świat dźwiękiem malowany. Instrument w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, [w:] Kulturowy obraz instrumentu, pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2015, s. 77-89.
 • Magdalena Maria Jaroń, Podmiotowe podstawy zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój: debiut naukowy 2014, red. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2015, s. 126-133.
 • Magdalena Maria Jaroń, Człowiek w sztuce zdehumanizowanej, [w:] W kręgu antropologii literatury, sztuki i form ludycznych, red. Ryszard Strzelecki, Ewa Górecka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2015, s. 237-249.
 • Magdalena Maria Jaroń, Czy fenomenologia wystarczy? Pogranicza abstrakcjonizmu na przykładzie twórczości Marty Tomczyk, “Ogrody Nauk i Sztuk” nr 5 (2015).
 • Magdalena Maria Jaroń, “Nie jestem tym kim byłam…” – tożsamość narracyjna w twórczości Justyny Steczkowskiej“Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2016, 17 (2), s. 177–190.
 • Magdalena Maria Jaroń, Ingardenowskie obcowanie z dziełem malarskim“Fenomenologia” 15 (2017), s. 137-156.

ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU

 1. Filozofia muzyki i muzyka filozofii. Cielesny wymiar twórczości Justyny Steczkowskiej. [o artykule]
 2. Wolność w przestrzeni artystycznej.